Partnerzy Taxi123

Platan_300_przez_bezmarg
Platan jest wiodącym polskim producentem abonenckich central telefonicznych i serwerów telekomunikacyjnych. Kompleksowa oferta firmy pomaga zaspokoić najwyższe wymagania szerokiej grupy klientów – od małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa i instytucje, a otwartość na współpracę z innymi producentami pozwala na tworzenie rozwiązań elastycznie dostosowanych do potrzeb danej branży czy grupy odbiorców.
Prima_Proxima_STD_Libra_800
W efekcie współpracy firmy Taxi123 z firmą Platan proponujemy Państwu kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie, czyli system obsługi i dystrybucji zleceń Taxi123 w pełni zintegrowany z centralami i serwerami firmy Platan oraz pełną integrację panelu dyspozytora z systemem telekomunikacyjnym. Dzięki centralom i serwerom Platan dyspozytorzy otrzymują informację o numerze dzwoniącym, możliwe jest korzystanie z dowolnego typu łączy telefonicznych oraz m.in. nagrywanie rozmów, blokada niepożądanych połączeń oraz wprowadzenie kolejkowania rozmów i zapowiedzi głosowych dla obsługi połączeń w czasie dużego natężenia ruchu. Centrale Platan zapewniają stabilną łączność dobrej jakości oraz pomagają w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.

Instalatorzy systemów Platan działający w całym kraju dopasują centralę telefoniczną Platan do potrzeb danej korporacji taksówkarskiej, uwzględniając oczekiwania dotyczące natężenia i sposobów obsługi ruchu telefonicznego, liczby użytkowników, wykorzystywanych łączy telefonicznych, wymaganych usług dodatkowych typu nagrywanie rozmów czy kolejkowanie. Zainstalują wybraną centralę, odpowiednio ją skonfigurują oraz będą świadczyć wsparcie serwisowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.platan.pl

Top