Dyspozytor Stacjonarny, to moduł pozwalający na kierowanie bieżącą pracą korporacji z poziomu komputera PC czy laptopa. Pomoże stworzyć prawdziwe centrum dowodzenia w Twojej firmie oraz pozwoli na efektywną pracę oraz oszczędność czasu i kosztów.