Od 1 stycznia 2020r. każdy system dyspozytorski powinien zawierać rejestr zleceń zgodny z nową Ustawą o transporcie drogowym.

Każda korporacja taksówkarska powinna posiadać licencję przewoźnika oraz system dyspozytorski, spełniający wymogi nowej Ustawy o transporcie drogowym, zawierający m.in. szczegółowy rejestr zleceń (Art. 27b.ust1. pkt 1,ppkt 2).

System Taxi123 posiada rejestr zleceń spełniający wszystkie wymogi nowej Ustawy o transporcie drogowym. Zawiera wyspecyfikowane przez rozporządzenie dane, jak i związaną z nimi historię.