Moduł Osoby został wprowadzony w wyniku działania USTAWY z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Od 1 października 2023 r. przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób jest zobowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób w trybie osobistego stawiennictwa w zakresie opisanym w USTAWIE.

Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać ewidencję zmian wraz z odwzorowaniem cyfrowym niezbędnych dokumentów i weryfikować osobę wykonującą przewóz w trakcie trwania przewozu.